Skip to content

Акт про результати ревізії каси зразок

Скачать акт про результати ревізії каси зразок djvu

Оформлення результатів ревізії: Для відображення результатів комплексної ревізії складаються проміжні та загальний акти. АКТ Генеральний директор. Підстава: наказ президента концерну від № Зразок комісією у складі  Як результат проведення ревізії встановлено: 1 Залишок грошей у касі за станом акт згідно з касовою книгою і даними бухгалтерського обліку – (сімсот вісімдесят) грн.

Акт- ревізії достовірний документ, в результати наводять перелік фактів виявлених порушень та недоліків і об'єктивно відображають. акт про каси зразок Регулярна перевірка підсумків роботи каси покупцями за готівковими розрахунками проводиться за допомогою акта ревізії каси.

АКТ - документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує встановлені факти або події. Акти складаються при прийманні-здаванні справ, після ревізій, при проведенні випробувань нових виробів і зразків, після прийому закінчених об'єктів і т. ін.  Акт підписують усі особи, котрі брали участь у його складанні. Зразок. Київський завод ЗАТВЕРДЖУЮ. солодових екстрактів Директор заводу.  Про результати ревізії каси. Підстава: наказ директора заводу від № Складено комісією у складі.

Додаток 9. Акт. Концерн арма. Акт № Київ. ЗАТВЕРДЖУЮ Президент К.Г.Білий Результатів ревізії каси. Підстава: наказ президента концерну від № Складено комісією у складі  Як результат проведення ревізії встановлено: 1 Залишок грошей у касі за станом на згідно з касовою книгою і даними бухгалтерського обліку – (сімсот вісімдесят) грн.

2 Фактичний залишок наявних грошей – (сімсот чотири) грн. 3 Нестача наявних грошей, що утворилася з провини касира – 76 (сімдесят шість) грн.

Акт ревизии кассы – это документ, в котором фиксируется фактическое нахождение денежных средств в кассе, если имеются недостачи или излишки, так же необходимо отразить, а так же наличие иных ценностей, которые имеют место быть в кассе. И сопоставляю с размером денежных средств, которые должны быть по документам. Скачати з сервера файл. "Зразок. Акт". Акт № про результати ревізії каси. Підстава: наказ № 20 директора концерну від Як результат проведення ревізії встановлено: Залишок грошей у касі за станом на згідно з касовою книгою і даними бухгалтерського обліку становить 45 тис.

грн.. Фактичний залишок наявних грошей становить 39 тис. гри. Нестача грошей у сумі 6 тис. гри. виникла з вини касира. Комісія пропонує касирові концерну Коваль М.Н. повернути суму, якої бракує. Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність; їх взято на зберігання. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності і його зразок або бланк складання, каси установи, магазину, організації чи підприємства.

В результаті проведеної ревізії встановлено: 1. Залишок готівки в касі за станом на згідно касовій книзі і даними бухгалтерського обліку має становити руб. 2. Фактичний залишок готівки в касі становить руб. Недостача готівки в касі - руб. 3. Недостача готівки в касі утворилася з вини касира Харитонової В.

І. Складено в 3-х прим.: 1-й прим.  Зразок акту про прийом-передачу справ. ТОВ «Трикотаж» ЗАТВЕРДЖУЮ. АКТ Генеральний директор. № 5 ___ Б. П. Калугін. м Челябінськ Зразок бланку (форма шаблону) Акту про ревізію. Додаток 10 до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків: Образец бланка (форма шаблона) Акта о ревизии. Приложение 10 к Положению о передаче запасов наличности на хранение в уполномоченные банки: Додаток 12 до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків (пункт 77 розділу IX).

Данный акт является официальным документом, составляемым уполномоченными лицами и документально фиксирующий фактическое состояние кассы в определенный период времени или по состоянию на конкретную календарную дату.

Здесь мы подробнее рассмотрим порядок проведения такой ревизии и предложим типовые варианты необходимых документов. Наши специалисты в области ревизии кассы готовы прийти к вам на помощь и оказать дополнительные бесплатные консультации, для этого необходимо заполнить прилагаемую заявку и наш эксперт сам свяжется с вами.

Порядок проведения ревизии. Подобный документ должен быть соста.

doc, PDF, djvu, doc